Alpacem: Trajnostni razvoj

V celotnem procesu – od pridobivanja in obdelave surovin do prodaje izdelkov – nas vodi visoka odgovornost do okolja. Stalne izboljšave v odnosu do okolja, družbe in gospodarstva dosegamo z nenehnimi investicijami v procese za pridobivanje surovin in proizvodnjo.

Okoljsko odgovorno ravnanje z naravnimi viri

Pri proizvodnji kakovostnih izdelkov v celoti upoštevamo trajnost. Prizadevamo si za čim bolj naravi prijazno gospodarjenje z rudišči.

Nenehno optimiziramo proces proizvodnje naših izdelkov, tako da zmanjšujemo porabo energije in okoljski odtis naših obratov. Ti ukrepi imajo pri nas najvišjo prioriteto in zagotavljajo, da se bodo lahko tudi prihodnje generacije dobro počutile v našem območju delovanja.

Take učinke lahko dosegamo zaradi gospodarskega uspeha ter mednarodne usposobljenosti sodelavcev, ki skrbijo za nenehno optimizacijo proizvodnje naših izdelkov.

Vodilni v inovacijah za zmanjšanje emisij

Z uporabo najsodobnejših okoljskih tehnologij zmanjšujemo emisije na minimum. Pri tem postavljamo tudi nove standarde v cementni industriji, kot npr. v avstrijskem obratu Wietersdorf, kjer uporabljamo kombinacijo inovativne tehnike za čiščenje izpušnih plinov, ki je mednarodno edinstvena.

Stavimo na optimalno sestavo goriv, ki jih uporabljamo v proizvodnem procesu, zato da bi trajnostno zmanjšali delež fosilnih emisij CO2. O naših uspehih pri zmanjšanju emisij v obratih Anhovo in Wietersdorf se lahko vsak prepriča tudi sam z dostopom do okoljskih podatkov na spletnih straneh. Zaradi zagotavljanja največje možne transparentnosti objavljamo dnevno izmerjene emisijske vrednosti.

Uspeh ustvarjajo sodelavci

Naši sodelavci se v podjetju angažirajo s svojim znanjem, izkušnjami in odgovornostjo do dela. Pri tem jih podpiramo ter združujemo kompetence in kvalifikacije, tako da lahko s skupnimi močmi razvijamo poslovne panoge cementa in betona ter zagotovimo visoko kakovost izdelkov. Pri tem sta v središču ustvarjanja vedno varnost in zdravje sodelavcev, ne glede na to, ali sodelujejo v naših obratih, pri transportu naših izdelkov ali pri njihovi obdelavi.

Prispevamo k razvoju regij

Naša regionalna podjetja Alpacem so tesno povezana z regijami, v katerih delujemo. Sodelujemo pri razvoju pozitivne prihodnosti regij, aktivno prispevamo k dobrim medsosedskim odnosom, podpiramo družbene in dobrodelne ideje ter prostovoljne aktivnosti naših sodelavcev. Športna društva, kot je športna ekipa Salonita Anhova, so del uspešnega sodelovanja. Z uspešnim razvojem našega podjetja pridobiva tudi okolje.