Alpacem: Strokovnjaki za gradbeni material

V celotnem procesu – od pridobivanja kamnin do predelave v cement in beton – se odražajo naše strokovne kompetence in stalne inovacije. Naša strokovnost pri proizvodnji gradbenega materiala je temelj za kakovostno in trajnostno gradnjo.

Beton

Beton proizvajamo s kakovostnim granulatom iz kamnin, vode in cementa. Sestava betona se začne že v naših kamnolomih s pridobivanjem surovin, iz katerih izdelamo cement in nato beton.

Beton je material, ki ga lahko 100-odstotno ponovno uporabimo. Pripravljene ostanke betona glede na kakovost uporabimo kot razsuti material, za izdelavo betona ali v cementarni. Tako tudi ohranjamo dragocene naravne vire.

S tem je krog sklenjen.

Zgodba cementa in betona se začne s pridobivanjem surovin.

V Alpacemu surovine pridobivamo v kamnolomih, kjer že pred začetkom pridobivanja kamnin odvzamemo vzorec, s čimer vedno zagotovimo pravilno sestavo za proizvodnjo cementa oziroma kakovostnega granulata iz kamnin za izdelavo betona. Poleg surovin iz kamnolomov družbe Alpacem uporabimo lahko tudi druge surovine, kot so npr. materiali, ki se pridobijo z izkopavanjem predorov, fini apnenec, kremenov pesek in pepel. S tem tudi ohranjamo naravne vire.

Material, pridobljen z lomljenjem betona, uporabimo ali kot granulat pri proizvodnji novega betona ali kot surovino za proizvodnjo cementa. S tem je krog sklenjen.

Proizvodnja cementa: najzahtevnejši korak od surovine do betona

Proizvodnja betona poteka v dveh korakih: prvi je proizvodnja portlandskega cementnega klinkerja, drugi pa mletje v cementni prah. Za proizvodnjo portlandskega cementnega klinkerja surovine najprej fino zmeljemo, homogeniziramo in v večstopenjskem procesu sežiganja pripravimo. Ta proces v Alpacemu neprestano uravnavamo s pomočjo več kot 200.000 analiz letno. Proces upravljamo z znanji s področja gradbeno-tehnoloških preizkusov in obdelave cementov v beton.

Mletje cementa v Alpacemu poteka s cementnim klinkerjem, ki ga proizvajamo v skupini, in drugimi dodatki. Tudi tukaj nenehno odvzemamo vzorce vseh izhodiščnih snovi kot tudi gotovega cementa. Kakovost je pri v Alpacemu usmerjeno krmiljena, na nihanja pa se takoj odzovemo.

Beton nastane iz kamnin, cementa, vode in dodatkov

Beton je najbolj univerzalen gradbeni material današnjega časa. Poleg tega  je beton tudi mešanica najmanj štirih izhodiščnih snovi, ki mora v vgrajenem stanju trajno ohraniti svoje lastnosti. Ravno pri proizvodnji betona delujejo vzajemni učinki med naravnimi surovinami, cementom in dodatki. Tukaj velja, da je treba proizvodnjo betona upravljati na mešalnikih ter se o kakovosti betona prepričati pred uporabo.

V Alpacemu imamo strokovnjake, ki določajo sestavo betona in upravljajo proizvodnjo. S tem znanjem podpiramo naše kupce, spoznanja pa vključimo v proizvodne korake, začenši s pridobivanjem surovin pa vse do proizvodnje cementa.