Neprekinjen obtok: beton postane beton

Beton je najobstojnejši gradbeni material našega časa. Njegova življenjska doba lahko pri optimalni proizvodnji, vgradnji in strokovnem vzdrževanju doseže preko 100 let. Na koncu življenjske dobe beton lahko ponovno predelamo. Glede na stanje odpadnega betona lahko del materiala uporabimo kot drobir ali pa kot recikliran granulat iz kamnin za proizvodnjo novega betona. Tako tudi ohranjamo dragocene naravne vire.

Tisti del, ki ni primeren niti kot drobir niti za proizvodnjo betona, lahko predelamo v cementarni, saj je kemična sestava betona enaka sestavi surovega kamna. Ostanke betona tako ponovno lahko uporabimo za proizvodnjo novega betona.

Recikliranje gradbenih ostankov in mineralnih snovi

Poleg materiala iz lomljenega betona lahko pri proizvodnji cementa obdelujemo tudi ostanke mineralnega gradbenega materiala, kot so opeka, ometi in malta. Tudi ti gradbeni materiali imajo zelo podobno kemično sestavo kot naše surovine.

Pri proizvodnji cementa lahko kot surovino uporabljamo še ostale mineralne snovi, kot je na primer kremenčev pesek iz livarn ali pepel iz izgorevanja oglja ali biomase. Ti se uporabljajo tudi za uravnavanje kakovosti in sestave surovine ter za doseganje optimalne in enakomerne kakovosti izdelkov.

V sklopu zagotavljanja kakovosti nenehno preverjamo uporabo vseh recikliranih materialov. Pri tem sta v središču vedno kakovost izdelkov ter zmanjševanje emisij.