Kameni agregati v Sloveniji: Salonit Anhovo, Kamnolomi

Slovenski strokovnjak Alpacema za kamene agregate je podjetje Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. Proizvodnja poteka na treh lokacijah, in sicer v krajih Anhovo, Solkan in Črnotiče.

V Anhovem pridobivamo surovino za proizvodnjo cementa, poleg tega tukaj pripravljamo za prodajo grobi lomljenec. Na lokacijah v Črnotičah in Solkanu poleg grobega lomljenca proizvajamo granulat iz kamnin za proizvodnjo betona in drobljenec.

www.salonit.si

Lokacije v Sloveniji

Kamnolom v Anhovem je v neposredni bližini cementarne v Anhovem. Transport surovin do cementarne poteka okolju prijazno prek tekočih trakov.

Lokacija Solkan je v neposredni bližini Nove Gorice, izdelki so pretežno namenjeni oskrbi lokalnim kupcem v Sloveniji in v Italiji.

Lokacija Črnotiče je v bližini Kopra, kjer poleg priprave kamenih agregatov deluje tudi betonarna. Poleg lastnih betonarn so glavni odjemalci izdelkov lokalni kupci.