Odkop surovin

Prvi korak je odkop surovin. Ta se začne z vrtanjem lukenj za eksploziv, sledi razstrelitev surovih kamnin. Po razstrelitvi surove kamnine natovorimo na prekucnike in jih odpeljemo v nadaljnjo obdelavo.

V kamnolomih odkopavamo tiste kamnine, ki so primerne za nadaljnjo obdelavo. Materiale, ki niso primerni za nadaljnjo obdelavo, praviloma prodajamo kot gramoz ali uporabimo neposredno na lokaciji.

Priprava

Surovi material iz kamnoloma v lomilnikih zdrobimo, operemo in presejemo na primerne velikosti delcev. Surovi material iz gramoznih jam operemo in presejemo. Če je potrebno, izvedemo več pripravljalnih korakov, dokler materiali nimajo ustreznih lastnosti.

Celoten proces proizvodnje spremlja naš oddelek za zagotavljanje kakovosti. Granulat iz kamnin uporabljamo predvsem za proizvodnjo transportnega betona, zato analize opravljajo naši tehnologi za beton. Za vsa druga področja uporabe so pristojni laboratoriji za zagotavljanje kakovosti v cementarnah Anhovo in Wietersdorf.