Alpacemovi kameni agregati

Glede na uporabo in potrebe proizvajamo, obdelujemo in za kupce oplemenitimo prvovrstne surovine. Vedno najdemo idealno rešitev – ne glede na to, ali gre za proizvodnjo betona, estriha ali polnilnega materiala.

Šestkrat Alpacem kamnolomski agregati in priprava surovin

Na šestih lokacijah pridobivamo in pripravljamo surovine. Na vsaki lokaciji glede na kakovost surovin in potrebe v regiji proizvajamo različne izdelke. Ti so namenjeni različnim uporabam v gradnji, med drugim pri proizvodnji betona, žganega apna ter suhe malte.

Avstrija: Peggau (w&p Zement GmbH)

Slovenija: Anhovo, Solkan, Črnotiče (Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o.)

Naše prednosti: Regionalnost ter znanje in izkušnje

Pri pridobivanju in pripravi surovin stavimo na zagotavljanje kakovosti v cementarnah. Zato že pri načrtovanju odkopa izvajamo analize, ki presegajo standarde – in s katerimi zagotovimo optimalno surovino. Materiali, ki jih za konkretne izdelke ne potrebujemo, lahko znotraj Alpacema uporabimo za proizvodnjo cementa.

Do okolja smo odgovorni tudi zaradi regionalnosti naše dejavnosti ter kratkih transportnih poti med našimi lokacijami in odjemalci. Celovito znanje o kamninah ter iz njih proizvedenih izdelkov nam pomaga pri osredotočanju na inovativnost in odličnost kakovosti gradbenih materialov.