Upravljanje kakovosti

V celotnem proizvodnem procesu izvajamo nadzor kakovosti naših izdelkov. K visoki kakovosti izdelkov prispevajo tako naši dobro usposobljeni zaposleni, kot tudi naša sodobna, dobro vzdrževana tehnologija proizvodnih naprav. Nadzor in zagotavljanje kakovosti potekata tako med samo proizvodnjo kot tudi pri končni odpremi izdelkov, kar nam omogoča zaznavo najmanjših odstopanj.

Zagotavljanje kakovosti naših izdelkov

Homogenizacija materialov v celotnem proizvodnem procesu omogoča doseganje visoke kakovosti končnih izdelkov. Nadzor sestave surovin za proizvodnjo kupa se začne že pred pridobivanjem le te. Zdrobljeno surovino nato transportiramo v halo, kjer poteka proces predhomogenizacije. Predhomogoenizirano surovinsko mešanico skupaj z dodatki za končno sestavo zmeljemo v surovinsko moko, ki jo skladiščimo v silosih, kjer poteka naslednja stopnja homogenizacije. Naslednje stopnje homogenizacije potekajo še v silosih klinkerja, kot tudi pri mletju in skladiščenju cementa.

Tekom celotnega procesa izvajamo kontrolo kakovosti materialov in goriv ter tako po potrebi prilagajamo upravljanje proizvodnega procesa.

Proizvodnja in zagotavljanje kakovosti agregatov

Kamene agregate pridobivamo tako iz gramoznih jam kot tudi iz kamnolomov. Pridobljeni materiali so pripravljeni v skladu z veljavnimi standardi in potrebami kupcev. Naš cilj je zagotavljanje izdelkov, ki jih odlikujejo njihove naravne lastnosti, vendar znotraj vseh potrebnih parametrov kakovosti.

Zagotavljanje kakovosti za beton: v laboratoriju za beton, na betonarni in na gradbišču

Izziv pri zagotvaljanju kakovosti v proizvodnji betona predstavlja velika raznolikost betonov, ki so prilagojeni različnim področjem uporabe. Zaradi uporabe naravnih surovin, za katere je težko zagotoviti popolno homogenost in konstantnost, moramo pozorno spremljati proces mešanja betona in na nihanja ustrezno odreagirati. Upoštevati moramo tudi individualne potrebe kupcev. Tehnologi v naših laboratorijh testirajo različne vrste cementov za uporabo v različnih recepturah betonov in tako ugotovijo njihovo »optimalno uporabo«. Tako lahko tudi najbolje svetujemo našim kupcem glede uporabe cementa v betonih.