Z raziskavami in razvojem do inovacij

Pri našem delu si prizadevamo za razvoj izdelkov, tehnoloških procesov in procesov zagotavljanja kakovosti. Pri tem sodelujemo z različnimi fakultetami, raziskovalnimi inštitucijami in partnerskimi podjetji. Alpacemov oddelek za raziskave in razvoj imamo v obeh, povsem integriranih cementarnah v Wietersdorfu in Anhovem. Tako imajo naši zaposleni vedno dostop do vseh procesnih in proizvodnih korakov.

Veziva glede na potrebe kupcev

V Alpacemu proizvajamo 40 vrst cementa in veziv, ki jih optimalno usklajujemo s potrebami kupcev. Cemente meljemo v krogličnih mlinih; v Peggauu in San Vito al Tagliamentu pa lahko s pomočjo  visokozmogljivih mešalnikov, proizvajamo veziva in cemente, prilagojene  željam kupcev.