Cement v Sloveniji: Salonit Anhovo

Alpacemov slovenski strokovnjak za cement je podjetje Salonit Anhovo, d.d. Proizvodnja poteka na lokaciji v Anhovem pri Novi Gorici, v Ljubljani imamo center za dostavo. Letna kapaciteta za cement in veziva znaša 1.200.000 ton. Sedež podjetja je v Anhovem, od koder potekajo tudi upravljanje tehnologije in prodaje ter vodenje področja za raziskave in razvoj. V Sloveniji je vsaj polovica objektov zgrajenih s cementi iz Salonita Anhovo.
Od ustanovitve leta 1921 nenehno razvijamo in dopolnjujemo naše izdelke in podjetje. V središču razvoja izdelkov so vselej potrebe naših kupcev. Pri razvoju podjetja so v ospredju naši zaposleni, stalno izboljšanje procesov in investicije v okolju prijazne tehnologije.

www.salonit.si

Lokacije v Sloveniji

V Anhovem obratuje povsem integrirana cementarna. Tukaj potekajo vsi proizvodni koraki za izdelavo cementa – od pridobivanja surovin, proizvodnje cementnega klinkerja do mletja cementov in veziv. Cementarna zaradi stalnih investicij sodi med najsodobnejše in okoljsko naučinkovitejše cementarne v Evropi. V Anhovem imata poleg cementarne sedež tudi strokovni podjetji za vzdrževanje: Salinvest, d.o.o. in Salonit Anhovo Inde.

V Ljubljani obratuje distribucijski center za cement, ki z železniškim transportom dobavlja cement iz Anhovega. Našim kupcem zagotavljamo stalno razpoložljivost cementov konstantne kakovosti.