Pridobivanje in priprava surovine

Osnovno surovino (mešanico različnih apnenih in glinenih komponent) za proizvodnjo cementa pridobivamo v kamnolomu v neposrednji bližini cementarne. Pridobivanje poteka z vrtanjem vrtin in miniranjem na etažah ter prevozom surovine do drobilnika. Zdrobljeno surovino nato trasportiramo v halo, kjer poteka proces predhomogenizacije. Vse uporabljene surovine pridobivamo odgovorno in skrbno s spoštovanjem do okolja.

Naši obrati imajo ISO-certifikate, ki potrjujejo odgovoren odnos do okolja.

Proizvodnja cementnega klinkerja

Predhomogenizirano surovinsko mešanico nato skupaj z dodatki, za končno prilagoditev sestave, zmeljemo v surovinsko moko. Le to skladiščimo v silosih, kjer poteka zadnja faza homogenizacije.  Surovinsko moko nato vodimo preko izmenjevalnika toplote v rotacijsko peč, kjer poteka proces pečenja klinkerja.

Tekom celotnega procesa izvajamo kontrolo kakovosti materialov ter tako po potrebi prilagajamo vodenje proizvodnega procesa.

Mletje cementov in veziv

Cementni klinker skupaj z različnimi mineralnimi dodatki, kot so sadra, žlindra, pucolani, apnenec in elektrofiltrski pepeli, zmeljemo v fin siv prah – cement. V regionalnih podjetjih Alpacem proizvajamo kar 40 vrst cementov in veziv.