Alpacem cement

Potrebe naših kupcev izpolnjujemo z visoko kakovostnimi cementi. S pogostimi kontrolami in analizami med proizvodnim procesom zagotavljamo želene lastnosti in visoko kakovost naših raznolikih vrst cementa.

7-krat Alpacemov cement v regiji Alpe-Jadran

Za oskrbo naših kupcev pripravljamo cemente in veziva na sedmih lokacijah. Imamo dva sodobna laboratorija za razvoj in prilagoditev izdelkov potrebam naših kupcev. Te podpiramo z obsežnim znanjem, ki ga gradimo z Alpacemovim integriranim analiziranjem in spremljanjem kamenih agregatov, cementa in betona.

Avstrija: Wietersdorf in Peggau (w&p Zement GmbH)

Slovenija: Anhovo in Ljubljana (Salonit Anhovo, d.d.)

Italija: San Vito al Tagliamento, Cadola (w&p Cementi SpA) Triest (Salonit Anhovo, d.d.)

Storitve

Smo partner našim kupcem – usmerjen v iskanje rešitev. Storitve se s svetovanjem začnejo že pred prodajo izdelka, zajemajo pa tako kompetentno dostavo izdelkov kot tudi svetovanje pri uporabi. Naši zaposleni so strokovno usposobljeni in med drugim sodelujejo pri izdelavi ključnih standardov ter so aktivni v delovnih skupinah za posebne betonsko-tehnološke uporabe. To znanje nudimo tudi našim kupcem.

Kakovost, raziskave in razvoj

Pri kakovosti je osrednje zagotavljanje stalnih lastnosti naših cementov in veziv. Zagotavljanje kakovosti se začne že pred odkopom kamnin in se ob dobavi gotovega izdelka še zdaleč ne konča. Naši tehnologi za gradbeni material tako v laboratoriju kot tudi na mešalnikih preverjajo lastnosti cementov in veziv. Tako hitro odkrijemo spremembe in se lahko takoj odzovemo.

Pomembno vlogo pri vsem ima razvoj. Osredotočamo se na stalno izboljševanje izdelkov, poleg tega pa izdelke prilagajamo posameznim zahtevam naših kupcev. Zaradi tega smo kompetenten tehnološki partner v regiji Alpe-Jadran.