Dobava surovin

Za proizvodnjo betona potrebujemo cement, kameni agregat, vodo ter različne kemijske in mineralne dodatke. Surovine dobavimo na lokacijo betonarne, kjer jih pravilno skladiščimo. Uporabljamo kamene agregate tako iz lastne proizvodnje, kot drugih lokalnih dobaviteljev. Cemente dobavljamo iz obratov Alpacem Cement v okolici.

Proizvodnja transportnih betonov v betonarni

Glede na vrsto betona skrbno izberemo ustrezna mešalna razmerja surovin in jih homogeno zamešamo v mešalnikih. Pri tem uporabljamo predvsem planetarne mešalce betona. Surovine in betoni so skladni z nacionalnimi in evropskimi standardi, prav tako tudi sama proizvodnja in njena kontrola.

Mešalni postopek poteka samodejno, nadzira ga operater betonarne. Slednji po potrebi poseže v proces, če niso dosežene želene lastnosti svežega betona ali pa se na gradbišču izkaže, da je npr. potreben višji razred konsistence. Operater betonarne ima zelo odgovorno vlogo, saj mora izravnati vsa morebitna nihanja, ki se lahko kljub kontroli proizvodnje pojavijo pri surovinah in v postopku homogenizacije.

Zagotavljanje kakovosti v betonarni in na gradbišču

Kontrolo kakovosti pripravljenih transportnih betonov najprej izvajamo v obratu. Sem sodijo na primer preverjanje razreda konsistence, razmerja vode in veziva ter vsebnosti zračnih por (pri aeriranih betonih). Če naši tehnologi za beton opazijo odstopanja od predpisanih vrednosti, se nanje takoj odzovejo in prilagodijo recepturo.

Poleg kontrole kakovosti betona v obratu izvajamo nadzor tudi na gradbišču, kjer prav tako takoj reagiramo glede morebitnih odstopanj. Naši tehnologi za beton so kupcem vedno na voljo za morebitna vprašanja o tehnologiji in uporabi.